BIẾN TẦN DANFOSS, BIEN TAN DANFOSS, bien tan danfoss, khoi dong mem danfoss, Khởi động mềm danfoss

Sản phẩm>> BIẾN TẦN DANFOSS


Máy biến tần Danfoss có sẵn
BIẾN TẦN DANFOSS – HÀNG CÓ SẴN Chất lượng tốt & Giá cạnh tranh & Giao hàng miễn phí & Sử dụng thử. FC102 FC202 FC302 FC51 VLT2800 MCD500 MCD200 VLT5000 VLT6000 VLT8000 Spare part
Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty Tân Hoa với nỗ lực phát triển dài hạn và mong muốn bán hàng có trách nhiệm với khách hàng, Công ty chúng tôi có kế hoạch stock sẵn hàng nhằm thay thế, bảo hành cho khách hàng khi cần thiết.

Như chúng ta đã biết, một dây chuyền sản xuất chỉ cần dừng máy trong 1-2 ngày có thể gây thiệt hại rất nhiều cho công ty, nếu phải chờ nhập hàng thay thế từ 4-6 tuần thì đó là phương án khó có thể chấp nhận đối với các khách hàng & các nhà sản xuất.

Mặt khác, nếu mỗi khách hàng mua 01 sản phẩm lại đầu tư thêm 01 cái dự phòng thì vô cùng lãng phí và không hiệu quả đầu tư.

Xin gửi đến quý khách hàng danh sách các sản phẩm Danfoss thông dụng có sẵn, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Hoặc khi chưa có ngân sách, quý khách có thể thuê biến tần phục vụ sản xuất được kịp thời.

Tuy nhiên theo từng thời điểm, số lượng và chủng loại có thể thay đổi (chúng tôi sẽ cập nhật lại mỗi tháng).

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Trân trọng,
Huỳnh Hữu Thịnh - 0918808005

Description KW Code no  Stock 
FC51      
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX  0,75 132F0003             8
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX  1,5 132F0005             1
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX  2,2 132F0007             4
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX  0,37 132F0017             6
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX  0,75 132F0018             7
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX  1,5 132F0020             4
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX  2,2 132F0022             8
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX  3 132F0024             5
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX  4 132F0026             7
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX  5,5 132F0028             3
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX  7,5 132F0030             5
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX  11 132F0058             4
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX  15 132F0059             2
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX  18,5 132F0060             2
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX  22 132F0061             2
VLT Local Control Panel FC51   132B0101           52
LCP Panel Mounting Kit   132B0102             7
VLT2800      
VLT2805PT4B20SBR0DBF00A00C1 0,55 178B8577             1
VLT2807PT4B20SBR0DBF00A00C1 0,75 178B8578             1
VLT2811PT4B20SBR0DBF00A00C1 1,1 178B8579             2
VLT2815PT4B20SBR0DBF00A00C1 1,5 178B8580             1
VLT2822PT4B20SBR0DBF00A00C1 2,2 178B8581             2
VLT2830PT4B20SBR0DBF00A00C1 3 178B8582             1
VLT2840PT4B20SBR0DBF00A00C1 4 178B8583             3
VLT2855PT4B20SBR0DBF00A00C1 5,5 178B8584             1
VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C1 7,5 178B8585             3
VLT2880PT4B20SBR0DBF00A00C1 11 178B8586             2
VLT2881PT4B20SBR0DBF00A00C1 15 178B8587             2
VLT2882PT4B20SBR0DBF00A00C1 18.5 178B8588             1
FC101      
FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7.5 131L9868             1
FC-101P15KT4E54H2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 15 131N0193             1
FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 18 131L9871              1
FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 22 131L9872             1
FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 30 131L9873             1
FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37 131L9882             1
FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 45 131L9889             1
FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 55 131L9897             1
FC-101P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 75 131L9905             1
FC102      
FC102 1.1 131B4207             1
FC102 3 131B4219             1
FC102 3 131B4214             1
FC102 4 131B4215             1
FC102 5,5 131B4216             1
FC102 5,5 131B4220             1
FC102 5,5 131F3157             1
FC102 5,5 131B5488             1
FC102 7,5 131B3611             1
FC102 7,5 131B4244             1
FC102 11 131F0426             1
FC102 15 131F6625             1
FC102 15 131F6631             1
FC102 18,5 131F5456             1
FC102 22 131F6626             1
FC102 22 131F6629             1
FC102 22 131F5732             1
FC102 30 131F5454             1
FC102 37 131F5451             1
FC102 45 131F6627             1
FC102 55 131F5449             1
FC102 75 131F6628             1
FC102 90 131F5448             1
FC102 90 131B8596             1
FC103      
FC-103 90 134F8192             1
FC-103 110 134H1341             1
FC-103 160 134H1343             1
FC-103 200 134H1344             2
FC-103 355 134N1291             1
FC-103 400 134N4332             1
FC-103 400 134N7560             1
FC202                 1
FC202 0,37 131B8870             1
FC202 0,55 131B8878             1
FC202 0,75 131B8886             1
FC202 1,1 131B8894             3
FC202 1,5 131B8649             1
FC202 2,2 131G7744             1
FC202 2,2 131B8903           10
FC202 3 131B8912             3
FC202 3 131H3012             4
FC202 4 131B8920             4
FC202 4 131F2424             4
FC202 5,5 131B8940             3
FC202 5,5 131H0081             1
FC202 7,5 131B8650             4
FC202 7,5 131F6331             6
FC202 7,5 131F8854             1
FC202 11 131F6637             8
FC202 11 131F9275             1
FC202 11 131G1438             1
FC202 15 131F6641             4
FC202 15 131G7517             1
FC202 15 131H1670             1
FC202 18,5 131F6645             6
FC202 18,5 131H7801             1
FC202 22 131F6765             2
FC202 22 131H5481             1
FC202 22 131H3032             1
FC202 30 131F6770             2
FC202 37 131F6775             3
FC202 37 131G1624             1
FC202 45 131F6650             1
FC202 45 131H5719             1
FC202 45 131G1640             1
FC202 55 131F6654             1
FC202 55 131F6657             1
FC202 55 131F6656             1
FC202 75 131F6658             1
FC202 75 131H3809             1
FC202 75 131H9595             1
FC202 90 131F6663             3
FC202 110 134F0366             1
FC202 132 134F4172             1
FC202 132 134F0368             1
FC202 200 134F4181             1
FC202 200 134F0372             1
FC202 250 134F0373             1
FC202 250 134F4182             1
FC202 450 131B9511             1
FC202 450 131B9510             1
FC301                 1
FC301 0,55 131B0902             1
FC301 0,75 131B0918             4
FC301 1,5 131B0953             1
FC301 1,5 131B5459             1
FC301 1,5 131B1374             1
FC301 1,5 131H9912             1
FC301 2,2 131B0966             2
FC301 2,2 131B0968             1
FC301 2,2 131B1375             1
FC301 4 131B0991             2
FC301 4 131B0992             1
FC301 5,5 131B1003             2
FC301