Cần tuyển kỹ thuật, sinh viên thực tập lắp ráp tủ điện dịp tết 2020

Cần tuyển kỹ thuật, sinh viên thực tập lắp ráp tủ điện dịp tết 2020

Cần tuyển kỹ thuật, sinh viên thực tập lắp ráp tủ điện dịp tết 2020

Cần tuyển kỹ thuật, sinh viên thực tập lắp ráp tủ điện dịp tết 2020

Cần tuyển kỹ thuật, sinh viên thực tập lắp ráp tủ điện dịp tết 2020
Cần tuyển kỹ thuật, sinh viên thực tập lắp ráp tủ điện dịp tết 2020

Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Xuất xứ

Hỗ trợ trực tuyến

0911 818 862
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Phương: 0911 81 88 63
Mr. Thạnh: 0915 535 756
Mr. Đạt: 0911 31 0438
Ms. Hà: 0975 481 294
Bán hàng
Mr. Vũ: 0911 81 88 62
Tân Hoa: 028 - 62575363
TUYỂN DỤNG DỊP TẾT 2020

Thời gian: Full time, bắt đầu từ 8 giờ đến 17 giờ 30 phút

Lương ăn theo sản phẩm

Có cán bộ hướng dẫn tận tình

Thông tin liên hệ:

Email: pkt@kythuattanhoa.com